Wymiana i zwrot biletów

Wymiana biletów:

Zawsze należy przepisać bilet.

– w przypadku up-grade’u różnicę dodajemy do podstawy taryfy, a w kalkulacji poziomej zmieniamy wartości NUC.
– w przypadku zmiany bez up-gradu’u opłatę za zmianę dodajemy do podstawy taryfy, w kalkulacji poziomej nic nie zmieniamy, a w endorsementach wpisujemy kwotę dopłaty.

Zwrot biletów:

Zawsze należy sprawdzić warunki taryfy w systemie.