Warunki Rezerwacji Grupowych

WARUNKI GRUPOWE

Wielkość grupy: minimum 10 pasażerów dla tych samych dat i trasy.

 

 

Bilety:

 • Wystawienie biletów najpóźniej 21 dni przed data wylotu
 • Po wystawieniu biletów zwroty niedozwolone
 • Zmiany dat i trasy: zgodnie z warunkami taryfy wyłącznie za pośrednictwem biura LATAM
 • Numery biletów wystawianych w biurze Agenta IATA muszą w ciągu 48 godzin zostać przekazane do LATAM
 • Zmiana nazwiska : przed wystawieniem biletów zmiany są dozwolone, zmian dokonuje  wyłącznie biuro LATAM
 • Po wystawieniu biletów u max 10% ilości grupy zmiany są bezpłatne, każda następna zmiana to koszt USD  85
 • Agent IATA ma obowiązek sprawdzania zmian rozkładowych
 • Agent IATA nie może samodzielnie dokonywać splitów rezerwacji, zmian terminów oraz zmian ilości pasażerów.

 

 

Depozyt:

 • W przypadku grup powyżej 50 osób wymagany jest depozyt w formie EMD na kwotę ustalona przez LATAM. Po wystawieniu biletów Agent IATA za pośrednictwem BSP Link wnioskuje o zwrot depozytu.

Nr EMD należy przesłać wraz z rezerwacją, której dotyczy do biura LATAM we wskazanym terminie

 • EMD na depozyt w wysokości całego FARE grupy jest wymagane w przypadku wnioskowania o przesuniecie terminu wystawienia biletów.

 

 

Umowa:

 • Umowa musi zostać podpisana w ciągu 7 dni od momentu założenia rezerwacji i przesłana scanem do biura LATAM
 • W wyjątkowych sytuacjach po podpisaniu umowy biuro LATAM przekaże rezerwacje Agentowi IATA, który się o nią stara.
 • Agent IATA jest odpowiedzialny za poprawne i terminowe wprowadzenie nazwisk pasażerów grupy.
 • Agent IATA sam wprowadza do rezerwacji usługi specjalne, takie jak posiłki wegetariańskie, wózki inwalidzkie lub rezerwacje miejsc.
 • Agent IATA  jest odpowiedzialny za dopilnowanie aby pasażerowie z grupy mieli przy sobie stosowne dokumenty podróży.

 

 

Anulacje:

 • Do 55 dni przed wyjazdem anulacja grupy jest bezpłatna.
 • Między 54 a 25 dniem przed wyjazdem: dozwolone jest anulowanie maksymalnie 20% miejsc bez nazwisk bezpłatnie. Dalsze anulacje są możliwe z potrąceniem w wysokości 50% ceny biletu.
 • Na 24 dni i mniej przed wyjazdem anulacje są możliwe z potraceniem 100% ceny biletu.